Licencirana predškolska ustanova i vrtić

HAPPY PLACE

Laze Nančića 44,

Adamovićevo naselje

21000 Novi Sad

063/605-225